Trwają egzaminy…

Nasi uczniowie zdają egzaminy klasyfikacyjne (pisemne i ustne).
Egzamin ustny to dla naszych dzieci także możliwość zaprezentowania swojej pracy, eksperymentów i projektów wykonanych w ciągu roku szkolnego.