Kodowanie na dywanie

Kodowanie w ramach pracy zespołowej.
Kto ma problemy we współpracy w grupie, kto chce być liderem – to niezwykle ważne kompetencje miękkie, o których nie wolno zapominać w procesie edukacji.