Zabawy ruchowe

Ruch jest bardzo ważny i potrzebny do rozwoju dzieci. Zajęcia ruchowe sprzyjają nie tylko integracji, ale mają także pozytywny wpływ na działanie mózgu.