Szkolenia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych oraz kadry i wolontariuszy Fundacji

Zadanie publiczne „Szkolenia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych oraz kadry i wolontariuszy Fundacji z zakresu pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz komunikacji bez przemocy”  jest finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.