Zespół edukacyjny FREE

Rafał Janowski
Rafał Janowski
Nauczyciel Geografii, Instruktor ZHP. Geograf i biolog łączący obie dziedziny podczas własnych podróży.
Bogna Mnich
Bogna Mnich
Psycholog. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, grup wsparcia oraz indywidualnych konsultacji
Anna Kucharska
Anna Kucharska
Magister, inżynier automatyki. Pracuje jako programistka. Od sześciu lat drużynowa w ZHP
Dariusz Tkocz
Dariusz Tkocz
Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Pasjonat historii I i II Wojny Światowej,
Dariusz Rogowicz
Dariusz Rogowicz
Magister resocjalizacji, pedagog, nauczyciel akademicki, rewalidator, trener postaw innowacyjności,
Agnieszka Kossowska
Agnieszka Kossowska
dr n. hum., nauczycielka akademicka, tłumaczka, germanistka, wykładowczyni języka migowego
Agnieszka Paduch-Tkocz
Agnieszka Paduch-Tkocz
Pedagog, w przyszłości psycholog, przede wszystkim mama 1,5 rocznego Fabiana.
Aleksandra Sławek
Aleksandra Sławek
Instruktor ZHP, właścicielka i baristka Kawiarni "Tam i z Powrotem", społeczniczka
Grzegorz Zawada
Grzegorz Zawada
Familiolog, pedagog specjalny, terapeuta neurorozwojowy i psychoruchowy, terapeuta ręki,  ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne
Weronika Dedyk
Weronika Dedyk
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, lic. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, mgr edukacji elementarnej
Magdalena Wiącek
Magdalena Wiącek
Magister matematyki, neurodydaktyk, uczestniczka szkoleń
Dominika Kokoszka
Dominika Kokoszka
Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna
Karina Szota
Karina Szota
Pedagog – lic. pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką