Zadanie Emocjonalny fundament współfinansowane jest przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON

Zadanie publiczne FREE promocyjnie jest finansowane ze środków Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Urzędu Miasta Opola

logo samorządu województwa opolskiego
logo miasta opola