Zadanie Zajęcia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i bezpieczeństwa w sieci dla dzieci jest finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON
Zadanie Komunikacyjnie dostępni jest finansowane z budżetu Miasta Opola
logo samorządu województwa opolskiego
logo miasta opola