Zadanie publiczne „Szkolenia dla Zarządu i Rady Fundacji z zakresu zarządzania finansami fundacji” jest finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola i Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.