Nasza misja

Szanowni Państwo,

każdy z nas jest inny – my, którzy piszemy ten tekst i Państwo, którzy go czytacie.

RÓŻNORODNOŚĆ to najpiękniejsza rzecz, jaka mogła się nam przydarzyć.

NEURORÓŻNORODNOŚĆ? Oznacza, każdy z nas postrzega świat w sposób właściwy dla siebie – zarówno w sposób uznany za typowy i ten od typowości odbiegający.

To właśnie dzięki temu, że się od siebie różnimy, rodzą się rzeczy największe a świat jest ciekawy.

Marzy nam się, abyśmy wszyscy nauczyli się pięknie różnić się od siebie. Żeby jednak było to możliwe, ludzie muszą nauczyć się uważności i otwartości na siebie nawzajem
i świat – bez oceniania innych, z gotowością wysłuchania. To grunt, który naszym zdaniem pozwoli wychować ludzi szczęśliwych, kreatywnych, stanowiących wartość dodaną rozwijającego się społeczeństwa.

2 XI 2018 r. podjęliśmy decyzję o stworzeniu dla naszych dzieci miejsca, w którym to wszystko będzie możliwe.

FREE – Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej, to miejsce dla naszych dzieci, w którym się uczą siebie i od siebie nawzajem, rozwijają i bawią się. Jest to miejsce, w którym codziennie od godz. 8:00-15:00 z dziećmi w edukacji domowej pracują nauczyciele, terapeuci i rodzice. Do FREE uczęszczają dzieci pełnosprawne, wyjątkowo uzdolnione, niepełnosprawne i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. We FREE w pełni realizujemy idę edukacji włączającej i rehabilitacji społęcznej dzieci z niepełnosprawnościami.

Bądzcie Państwo z nami i kibicujcie nam.

Skip to content