Projekt KRAPKOWICKA

logotypy projektu UE

Przebudowa budynku użytkowego w celu zwiększenia oferty edukacyjnej Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE

Celem projektu jest wypełnienie luki w obszarze edukacji dzieci i młodzieży z uwzględnieniem idei inkluzji edukacyjnej i społecznej poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE.
Dofinansowanie projektu z UE: 889 660,65 PLN
Beneficjent: Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE

Opis projektu: Projekt „Przebudowa budynku użytkowego w celu zwiększenia oferty edukacyjnej Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE” dofinansowany w ramach umowy nr RPOP.02.01.04-16-0001/20 z dnia 15.07.2021r. ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej Fundacji FREE, dzięki inwestycji w remont budynku użyczonego przez Urząd Miasta Opola w dzielnicy Winów w Opolu (ul. Szkolna 14).

Dzięki nowemu miejscu działalności Fundacja będzie mogła zwiększyć swoją ofertę edukacyjną o nowe obszary, m.in. kompetencje cyfrowe, przedsiębiorczość, edukację proklimatyczną i ekologiczną, zdrowy styl życia czy specjalistyczne terapie i zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. Będzie to możliwe między innymi dzięki powstaniu pracowni komputerowej, ogrodu ekologicznego, kuchni edukacyjnej, sal terapeutycznych i dydaktycznych oraz dzięki przeszkoleniu kadry Fundacji z brakujących szkoleń i kursów.

Aby to mogło zostać zrealizowane, w pierwszej kolejności użyczony budynek musi przejść gruntowny remont, gdyż jego aktualny stan nie nadaje się do użytku (niezbędne jest wykonanie od nowa wszystkich instalacji w budynku oraz doprowadzenie do użyteczności wszystkich pomieszczeń). Budynek ten nie był bowiem używany w ostatnich latach. Oprócz tego zostanie dostosowany także teren wokół budynku do używania przez dzieci i młodzież i zostanie stworzony tam ogródek ekologiczny.

Oferta FREE poszerzy się o szereg zajęć pozalekcyjnych i weekendowych dla zainteresowanych osób z całego województwa opolskiego. Odbiorcami będą zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli, dla których będą prowadzone specjalistyczne szkolenia. W ramach projektu zostanie również zakupiony sprzęt do prowadzenia niektórych zajęć oraz część kadry zostanie przeszkolona z brakujących specjalistycznych kursów czy szkoleń. Większość kadry FREE jest już przeszkolona i gotowa do wprowadzania szerszej oferty edukacyjnej – brakuje jednak do tego warunków lokalowych.

Skip to content