REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się link do formularza on-line, zawierającego wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia do Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE, ankietę teleadresową oraz pytania dotyczące funkcjonowania dziecka. Formularz jest dosyć obszerny, dlatego prosimy o uważne jego wypełnienie. Im bardziej szczegółowe informacje w nim zawrzecie, tym lepiej będziemy mogli przygotować się do spotkań z Wami i Waszym dzieckiem.

Wniosek o przyjęcie do FREE 

Jeżeli Wasze dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o specjalnych potrzebach edukacyjnych, itp., prosimy o przesłanie ich skanów na adres: sekretariat@fundacjafree.org.pl

Skip to content