Ogłoszenie

Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE,

ul. Krapkowicka 10 45-715 Opole 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego


w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
 o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawą pzp na roboty budowlane pn. 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Przebudowa budynku użytkowego w celu zwiększenia oferty edukacyjnej Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE”.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Stroną prowadzonego postępowania, gdzie zamieszczane są wszelkie dokumenty zamówienia a także  następuje składanie ofert jest  platforma zakupowa dostępna pod adresem internetowym:

https://fundacjafree.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

logotypy projektu UE

Skip to content