Szkolenia dla Zarzadu i Rady FREE

Od 28.08 do końca września trwały bardzo intensywne szkolenia dla Zarzadu i Rady Fundacji FREE z zakresu umożliwiającego lepsze zarządzanie organizacją, zagwarantowanie Fundacji  bezpieczeństwa w prowadzeniu finansów, a także pozyskiwaniu środków na jej działalność.  

Szkolenia dotyczyły trzech obszarów tematycznych:

  1. podstawy zarządzania finansami i organizacji księgowości w organizacjach pozarządowych (24 h),
  2. prowadzenie i rozliczanie funduszy i dotacji w NGO (12 h),
  3. prowadzenie działalności gospodarczej w NGO (12 h).

Lekko nie było, bo finanse to nie jest lekki temat. Było to jednak niezwykle ważna wiedza i ogromnie się cieszymy, że udało nam się zdobyć środki na to zadanie, bo bardzo tej wiedzy potrzebowaliśmy.

Zadanie publiczne „Szkolenia dla Zarządu i Rady Fundacji z zakresu zarządzania finansami fundacji” zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miasta OpolaOpolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Skip to content