Tag: eko

  • Sprzątamy

    Świat tonie w śmieciach dlatego we FREE odbyła się wielka akcja uświadamiająca, jak ważne jest dbanie o środowisko. Rozmawialiśmy z dziećmi o tym, jak bardzo zaśmiecony jest świat i jak dramatyczna sytuacja jest w oceanach. Szukaliśmy rozwiązań dotyczących ograniczenia produkcji śmieci. Posprzątaliśmy najbliższą nam okolicę, tak ważną przecież dla opolan - wały nadodrzańskie.

    Efekt dzisiejszych działań