Zespół edukacyjny FREE

Alicja Całus
Alicja Całus
Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, magister filologii polskiej, nauczyciel polonista, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, bibliotekarz, wykładowca.
Barbara Nowakowska
Barbara Nowakowska
Ukończyła biologię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem, na różnych stopniach edukacji.
Aleksandra Schmidt
Aleksandra Schmidt
Oligofrenopedagog. Doświadczony terapeuta dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Praktyk w zakresie arteterapii i terapii ręki.
Oliwia Wydrych
Oliwia Wydrych
Studentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na kierunku grafika.
Jolanta Weil-Odelga
Jolanta Weil-Odelga
Pedagożka, za chwilę z przygotowaniem specjalistycznym w edukacji i terapii osób z zaburzeniami w spektrum autyzmu. 
Joanna Berlik
Joanna Berlik
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku filologia angielska. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z pedagogiki leczniczo-terapeutycznej.
Monika Sawicka
Monika Sawicka
Założycielka Akademii Logicznego Myślenia i Matematyki na co dzień zaraża swoją pasją i przełamuje postrzeganie matematyki wśród uczniów.
Dorota Kudosz
Dorota Kudosz
Człowiek od zadań specjalnych. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi.
Juan Carlos
Juan Carlos
International volunteer and Translation student.
Tamar Khachidze
Tamar Khachidze
Volunteer of European Solidarity Corps; Passionate about sharing her experiences and helping others.
Olga Maria Zapata Gallardo
Olga Maria Zapata Gallardo
International volunteer and graduated in Tourism’s bachelor.
Yunus Ersoy
Yunus Ersoy
International Volunteer & Digital Marketing Manager
Tadeusz Witczak
Tadeusz Witczak
Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna, instruktor ZHP
Rafał Janowski
Rafał Janowski
Nauczyciel Geografii, Instruktor ZHP. Geograf i biolog łączący obie dziedziny podczas własnych podróży.
Bogna Mnich
Bogna Mnich
Psycholog. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, grup wsparcia oraz indywidualnych konsultacji
Anna Kucharska
Anna Kucharska
Magister, inżynier automatyki. Pracuje jako programistka. Od sześciu lat drużynowa w ZHP
Dariusz Tkocz
Dariusz Tkocz
Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Pasjonat historii I i II Wojny Światowej,
Dariusz Rogowicz
Dariusz Rogowicz
Magister resocjalizacji, pedagog, nauczyciel akademicki, rewalidator, trener postaw innowacyjności,
Agnieszka Kossowska
Agnieszka Kossowska
dr n. hum., nauczycielka akademicka, tłumaczka, germanistka, wykładowczyni języka migowego
Agnieszka Paduch-Tkocz
Agnieszka Paduch-Tkocz
Pedagog, w przyszłości psycholog, przede wszystkim mama 1,5 rocznego Fabiana.
Aleksandra Sławek
Aleksandra Sławek
Instruktor ZHP, właścicielka i baristka Kawiarni "Tam i z Powrotem", społeczniczka
Weronika Dedyk
Weronika Dedyk
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, lic. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, mgr edukacji elementarnej
Magdalena Wiącek
Magdalena Wiącek
Magister matematyki, neurodydaktyk, uczestniczka szkoleń
Dominika Kokoszka
Dominika Kokoszka
Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna
Karina Szota
Karina Szota
Pedagog – lic. pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką