Covidowi się nie damy

Czas pandemii jest trudny dla wszystkich. Najtrudniejszy jednak chyba dla dzieci z niepełnosprawnościami. Strach o zdrowie rodziców, dziadków, odizolowanie od kolegów i koleżanek i niepewność tego, co się wydarzy w najbliższych dniach są niezwykle obciążające dla dzieci.

Okres izolacji społecznej trwający od marca do czerwca pokazał nam, jak ważne jest zapewnienie dzieciom wsparcia psychologicznego, by odzyskały one równowagę po tym trudnym czasie i by mogły rozpocząć naukę od września. Bo – jak pisze Prezes FREE:

„temat edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasie pandemii w niewielkim stopniu dotyka samego procesu dydaktycznego, ponieważ to nie ów proces powinien stanowić oś rozważań. W tym momencie absolutnym priorytetem staje się zaspokojenie podstawowej potrzeby dziecka, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa i zadbanie o dobrostan dziecka i całej rodziny” (https://us.edu.pl/dr-agnieszka-kossowska-aleksandra-ruminska-wsparcie-i-edukacja-dzieci-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-spe-w-czasie-epidemii/).

Dostrzegając ogromną potrzebę wsparcia psychologicznego złożyliśmy wniosek o finansowanie spotkań z psychologiem. Zadanie nosi tytuł „Covidowi się nie damy – interwencja psychologiczna dla dzieci w związku z pandemią Covid-19” i otrzymało finansowanie ze środków Samorządu Województwa Opolskiego ze środków Pfron.

To bardzo, bardzo ważne zadanie dla naszych dzieciaków.

Skip to content