Pierwsza FREEowa innowacja

Dziś miało miejsce ważne wydarzenie – podpisaliśmy umowę na realizację innowacji edukacyjnej, której realizacja rozpocznie się we wrześniu. Tytuł innowacji brzmi: „Uczymy się razem i osobno – standardy w inkluzywnym podejściu w edukacji wczesnoszkolnej” i jest ona odpowiedzią na potrzebę zapewnienia alternatywnego miejsca edukacji dla dzieci z niepełnosprawnościami, w duchu edukacji włączającej. Innowacja ta nie jest skierowana do grupy dzieci z jedną konkretną niepełnosprawnością. Jej celem jest ukazanie całościowego systemu wsparcia dziecka i indywidualizacji podejścia w placówce edukacyjnej.

W ramach innowacji już na początku wejścia dziecka na ścieżkę edukacyjną sprawdzane będą jego mocne strony, praca nad nimi będzie się odbywać w toku dalszej nauki. Celem jest rozwijanie zdolności dzieci i związanych z nimi możliwości, wykorzystanie ich do nabywania innych kompetencji, nowej wiedzy i umiejętności czyli realizacja celów dydaktycznych z uwzględnieniem mocnych stron dziecka. Celem długoterminowym jest bowiem znalezienie drogi do samodzielnego życia i wyuczenia się przez dziecko zawodu, ku któremu ma ono predyspozycje. Te mają być wzmacniane przez cały proces edukacji, stąd centralną osią innowacji jest tutoring.

Jesteśmy bardzo dumni, bo wygranie grantu na ten cel w konkursie ogólnopolskim jest dla nas nie lada osiągnięciem.

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content